CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

HOTLINE 0912 355 703
  • English
  • Việt Nam

Đại hội cổ đông

 Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026

Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng 30/09/2021

Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026

Thông tin chi tiết
COVID-19 Hoãn ĐHĐCĐ nhiệm kỳ

COVID-19 Hoãn ĐHĐCĐ nhiệm kỳ

Ngày đăng 14/07/2021

Hoãn ĐHĐCĐ NK 2021-2026

Thông tin chi tiết
Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Ngày đăng 13/07/2021

Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Thông tin chi tiết
Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Ngày đăng 26/05/2021

Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2021-2026

Thông tin chi tiết
Dự thảo báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS

Dự thảo báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS

Ngày đăng 24/05/2021

Dự thảo báo cáo BGĐ,HĐQT,BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin chi tiết
Thư mời  ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021

Thư mời ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021

Ngày đăng 19/05/2021

Thư mời họp, Ủy Quyền, Quy chế

Thông tin chi tiết
THÔNG BÁO CHỐT 2020

THÔNG BÁO CHỐT 2020

Ngày đăng 27/05/2020

CHỐT DS CỔ ĐÔNG 2020

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

Add: 122 - 123 M2 Láng Trung - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

Tel: +84 24 38359937 / 38359936 - Fax: +84 24 38359935

Email: huan20000@gmail.com - Website: haforexim.com.vn