CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

HOTLINE 0912 355 703
  • English
  • Việt Nam

Đại hội cổ đông

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Ủy quyền, Chương trình

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Ủy quyền, Chương trình

Ngày đăng 05/05/2022

Thư mời DHĐCĐ thường niên 2022, ủy quyền, chương trình

Thông tin chi tiết
Chốt DS năm 2022

Chốt DS năm 2022

Ngày đăng 15/04/2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2022

Thông tin chi tiết
Chốt DS năm 2022

Chốt DS năm 2022

Ngày đăng 15/04/2022

Thông tin chi tiết
 Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026

Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng 30/09/2021

Thư mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2021- 2026

Thông tin chi tiết
COVID-19 Hoãn ĐHĐCĐ nhiệm kỳ

COVID-19 Hoãn ĐHĐCĐ nhiệm kỳ

Ngày đăng 14/07/2021

Hoãn ĐHĐCĐ NK 2021-2026

Thông tin chi tiết
Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Ngày đăng 13/07/2021

Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Thông tin chi tiết
Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Hoãn Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 2026

Ngày đăng 26/05/2021

Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ 2021-2026

Thông tin chi tiết
Dự thảo báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS

Dự thảo báo cáo HĐQT, BGĐ, BKS

Ngày đăng 24/05/2021

Dự thảo báo cáo BGĐ,HĐQT,BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin chi tiết
Thư mời  ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021

Thư mời ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021

Ngày đăng 19/05/2021

Thư mời họp, Ủy Quyền, Quy chế

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

Add: 122 - 123 M2 Láng Trung - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

Tel: +84 24 38359937 / 38359936 - Fax: +84 24 38359935

Email: huan20000@gmail.com - Website: haforexim.com.vn