CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

HOTLINE 0912 355 703
  • English
  • Việt Nam

Gạo

Gạo

Gạo trắng hạt dài

Gạo trắng hạt dài

Tỷ lệ tấm : 5%
Tạp chất : 0.1%
Hạt phấn : 6%

 

Gạo trắng hạt trung

Gạo trắng hạt trung

Tỷ lệ tấm (cơ sở ¾) : 5%
Hạt phấn (cơ sở ¾) : 6%
Hạt vàng : 0.5%

 

Gạo JASMINE

Gạo JASMINE

Tỷ lệ tấm : 5%
Hạt vàng : 0.2%
Hạt phấn : 5%

 

Gạo nếp

Gạo nếp

Tỷ lệ tấm (cơ sở 2/3) : 10%
Ẩm độ : 14%
Hạt vàng : 1%

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

Add: 122 - 123 M2 Láng Trung - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

Tel: +84 24 38359937 / 38359936 - Fax: +84 24 38359935

Email: huan20000@gmail.com - Website: haforexim.com.vn