CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

HOTLINE 0912 355 703
  • English
  • Việt Nam

HAFOREXIM với báo chí

Thông báo chấp thuận của VSD về ngày đăng ký cuối cùng họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

Thông báo chấp thuận của VSD về ngày đăng ký cuối cùng họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

Ngày đăng

Thông báo chấp thuận của VSD về ngày đăng ký cuối cùng họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

Add: 122 - 123 M2 Láng Trung - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

Tel: +84 24 38359937 / 38359936 - Fax: +84 24 38359935

Email: huan20000@gmail.com - Website: haforexim.com.vn