CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

HOTLINE 0912 355 703
  • English
  • Việt Nam

Khăn

Khăn

Khăn Lau Kính

Khăn Lau Kính

KT: 22x30 cm
TL: 100 g
Giá : 5.4 Usd/kg

Khăn 8 ô 180 trắng

Khăn 8 ô 180 trắng

KT : 24x24 cm

TL : 180 g/ Tá

Giá : 5.3 USD/kg

Khăn 4 ô 300 vòng

Khăn 4 ô 300 vòng

KT: 28x28 cm

Tl : 300g/tá ( 1kg = 40 chiếc )

Giá : 6.1 USD/kg

Khăn lỳ 360 Hai vạch xanh

Khăn lỳ 360 Hai vạch xanh

KT : 29x32 cm

Tl : 360g/tá

Giá : 5.6 Usd/kg

Khăn lỳ 375 g/tá Trắng

Khăn lỳ 375 g/tá Trắng

KT : 30x30 cm

Tl : 375/ tá

Giá : 5.1 USD/kg

Khăn Lỳ 338 trắng

Khăn Lỳ 338 trắng

KT : 30x30 cm

Tl: 338g/ tá

Giá : 5.4 USD/kg

Khăn lỳ 340 Trắng

Khăn lỳ 340 Trắng

KT: 30 x30 cm

TL: 340 g/tá

Giá : 5.4 Usd/kg

 

Khăn 8 ô 265 trắng

Khăn 8 ô 265 trắng

KT: 28 x 28 cm
TL: 265 g/tá
Giá : 5.4 Usd/kg

 

Khăn 8 ô 262 trắng

Khăn 8 ô 262 trắng

KT: 28 x 28 cm

TL: 262 g/tá

Giá:  5.4 Usd/kg

Khăn 4 ô 262 trắng

Khăn 4 ô 262 trắng

KT: 28x28 cm
TL: 262 g/tá
Giá : 5.4 Usd/kg

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

Add: 122 - 123 M2 Láng Trung - Phường Láng Hạ - Quận Đống đa - Hà Nội

Tel: +84 24 38359937 / 38359936 - Fax: +84 24 38359935

Email: huan20000@gmail.com - Website: haforexim.com.vn